Knijpkaarten letters

Deze knijpkaarten kunnen tijdens kringactiviteiten worden ingezet om de betrokkenheid te vergroten. Bij activiteiten rondom taal of rekenen krijg ieder kind een knijpkaart en een wasknijper. Wanneer de leerkracht een vraag stelt kan ieder kind hier antwoord op geven door middel van het plaatsen van de knijper bij een getal of letter.

Geef een reactie