Overig

Stilteleider

Geef de kinderen een aandeel in het reguleren van het volume in de klas aan de hand van de leiderschapsrol ‘de stilteleider’.

Weektaak groep 3

Om de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten, werken wij in de klas sinds kort met een weektaak. Dit sluit o.a. aan bij de Daltonvisie. Je kunt er hier meer over lezen.

Gynzy borden

Ik werk in de klas graag met Gynzy, hierdoor heb ik voor iedere les een format gemaakt waarin verschillende bruikbare tools te vinden zijn. Wil je ze ook gebruiken? Je krijgt toegang tot de borden door te klikken op de knop onderaan de pagina (hiervoor moet je wel een account op Gynzy hebben natuurlijk).

Coöperatieve werkvorm placemat

Aan de hand van onderstaand document kan de coöperatieve werkvorm placemat worden uitgevoerd. Met deze werkbladen kan de werkvorm op verschillende manieren worden uitgevoerd: met 2 personen, 3 personen en 4 personen.

Speelplan

Met onderstaande speelplannen kunnen kinderen het verloop van een eigen bedacht of bestaand verhaal inzichtelijk maken. Tip! Zet het in om het spel te stimuleren, bijvoorbeeld in de themahoek, huishoek, verteltafel of poppenkast.

Mijn weekend / mijn vakantie

Gebruik deze werkbladen tijdens het (kring)gesprek na het weekend of de vakantie. Ik gebruik het graag tijdens de inloop en bespreek hierna met de kinderen wat ze gedaan hebben, de kinderen kunnen natuurlijk ook tijdens het tekenen of schrijven lekker met elkaar kletsen over hun belevenissen.

Wisbordje

Maak je instructies interactief en coöperatief met deze wisbordjes. Tip! Laat de kinderen in tweetallen samenwerken met een wisbordje om de samenwerken te stimuleren. Deze wisbordjes kunnen ook worden ingezet tijdens online instructies, om iedereen op een afstand actief bij de les te betrekken.